Integrale yoga onderscheidt zich van de meest gangbare gymnastische westerse yogavormen,
door zich niet te beperken tot alleen het uitvoeren van een aantal oefeningen en enige aandacht voor de ademhaling.
Bij deze vorm wordt daarnaast ook aandacht gegeven aan andere componenten die eveneens onlosmakelijk
en daardoor onvermijdelijk gerelateerd zijn aan het systeem Lichaam-Geest.


Yoga informatie


“Accepteer alstublieft niets van wat de spreker zegt en verwerp het evenmin, maar onderzoek het.
De spreker heeft geen enkele waarde; laten we dat nog eens duidelijk vaststellen”
J.Krishnamurti