Created by CdWDesign

 

  Terug
Home
Nieuws
Integrale Yoga
Cursus info
Literatuur
Feiten
Acupunctuur
Meditatie
Asana's
Contact
Gastenboek
Route
Links
Liefde is ?

Meditatie
Citaat van Edward Bach:

Ziekte is geen wrede straf, maar enkel en alleen een correctie; een instrument waarvan onze eigen psyche zich bedient om ons op onze fouten te wijzen, ons te weerhouden van grotere dwalingen en ons te beletten nog meer schade aan te richten - en om ons terug te leiden naar de weg van de waarheid en het licht, die we nooit hadden mogen verlaten.

De holistische opvatting van gezondheid, ziekte en genezing gaat uit van de volkomen eenheid van alles wat leeft, alsmede van het absoluut unieke karakter van alle daarin voorkomende systemen. Ieder van ons bevindt zich op een unieke, in deze vorm niet te herhalen ‘levensreis’. Onze gezondheidstoestand vormt een indicatie voor het punt dat wij momenteel langs het traject van die reis hebben bereikt. Ieder ziektesymptoom, of dat nu fysiek of geestelijk is, heeft ons een specifieke boodschap te vertellen. Het gaat erom deze boodschap te onderkennen, te aanvaarden en ten behoeve van onze verdere reis te benutten.
Wanneer mensen bij je om hulp komen vragen voor genezing is het enige wat je kan doen ze helpen bij het terugvin­den / herontdekken / bewust worden en vervolgens activeren van hun zelfgenezend vermogen.
 
 
Genezen kunnen ze alleen zich zelf. Uitspraak van Edward Bach: “Genees uzelf”, vanwege het feit dat in laatste instantie wij het zelf - of, beter gezegd, de goddelijke Geneeskracht of het ‘universele genezend Beginsel’ in ons innerlijk - zijn die de genezing mogelijk maken en toestaan.
Veel mensen ervaren een slecht humeur of negatieve emoties niet direct als ziekte. Echter op z’n moment is de chi-energie in het systeem al niet meer in evenwicht, net zoals een slechte adem of een sterke lichaamsgeur ook een eerste signaal kan zijn van een zwakte of een ziekte in de lever, de nieren of de maag.
Het behouden, versterken en omvormen van chi-energie zou de belangrijkste preventieve techniek moeten zijn in onze dagelijkse oefenpraktijk. Als we niet in contact zijn met ons eigen innerlijk, is het heel moeilijk veranderingen in onszelf op te merken. Negatieve emoties zijn de belangrijkste oorzaak van onevenwichtige energie in het lichaam.Idealiter dien je beiden (behandelaar en behandelde) de instelling en intentie te hebben naast elkaar op gelijkwaardig niveau gezamenlijk een pad te betreden om te komen tot herstel van de oorspronkelijke evenwichtige/harmonische situatie. Beiden zijn afwisselend in het rollenspel leerling/leraar en beiden worden er ieder op hun eigen manier wijzer van.
Om dit voor jezelf zo maximaal mogelijk te kunnen uitvoeren dien je o.a. : je zelf goed te kennen, in een goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren, levenservaring hebben opgedaan, kunnen luisteren, compassie bezitten, kennis hebben vergaard en/of spiritueel onderlegd zijn.


De beste manier om jezelf te begrijpen is door contact te gaan maken met je eigen organen en zintuigen en de manier waarop deze in jezelf functioneren. Je kunt de organen versterken door ze aandacht te geven en ze vervolgens in balans te brengen. Deze meditatie is te zien als een stap op dit pad.
Mediteren ?
Iedereen mediteert allang; je mediteert altijd om iets te leren. In het begin leer je met de geest. Leren betekent dat je tijd en moeite spendeert om een tijd lang aandacht te besteden aan een bepaald onderwerp. Hoe meer tijd en moeite je erin stopt, des te meer kennis je absorbeert - maar tegelijkertijd ontstaat er ook iets anders, namelijk inzicht in je onderwerp. En een van de belangrijkste ingrediënten daarvan is liefde, liefde in de vorm van belangstelling. Als je van je onderwerp houdt, leer je veel makkelijker, want de beweging van liefde, innerlijk of uiterlijk, is altijd in de richting van vereniging. Je hebt nooit problemen met een onderwerp waarvan je houdt. Als je heel erg veel van je onderwerp houdt, dan merk je dat je er ook veel tijd en moeite aan spendeert - hoewel het nooit moeite kost om iets te doen waarvan je houdt - en dus krijg je er ook meer kennis over en het resultaat is inzicht.
Als je van je werk houdt, dan denk je er niet over na, behalve als een ondergeschikte aanvulling op je inzicht. Het is je inzicht dat je doet uitstijgen boven de middelmaat. mensen die alleen maar kennis hebben over hun werk, d.w.z. de meeste mensen, zijn er gewoon of middelmatig in. Maar de persoon die van zijn werk houdt, is degene die er inzicht in heeft, die er briljant in wordt.
Inzicht is het briljante of de genialiteit in elk werk, want inzicht staat hoger dan denken. Neem bijvoorbeeld de architectuur. Dat wat leert om berekeningen te maken, muren te meten, enz., is de geest.
Je hebt vast ontdekt dat je middelmatig bent in iets als je alleen maar je kennis of denken kan gebruiken zonder dat je het ondersteunen­de genie van het inzicht erbij hebt. Maar als je jouw inzicht kan gebruiken, voel je jezelf creatief en verrukt, dan ben je in de hemel, want bewustzijn is de hemel.

Architectuur is natuurlijk een onderwerp buiten jezelf. Als je mediteert op jezelf, dan mediteer je op iets dat niet buiten jezelf ligt. In het begin is dat hetzelfde als met architectuur: je begint met kennis te verwerven voor de geest, en als je voldoende gestudeerd hebt, breek je door de kennisgrens heen en bereik je inzicht.
Het duurt zes jaar voordat een student medicijnen die vijf of zes dagen per week werkt, twaalf uur per dag, in staat geacht wordt om een redelijk goede arts te zijn. Er is geen garantie dat het korter duurt om jezelf te leren kennen, echter je bent er onbewust al je hele leven mee bezig dus je hebt een voorsprong op die arts. Maar vergeet niet dat hij na die zes jaar nog steeds onervaren is. Verder gaat de vergelijking niet op. Het gaat niet snel, maar eens komt er een eind aan de reis, waar je de anderen de baas bent. En als je de anderen de baas bent, ben je de baas over jezelf.
Om jezelf te bestuderen moet je met jezelf beginnen. Als je iets leert dat buiten je ligt, vergaar je er steeds meer kennis over. Bij zelfkennis gebeurt het omgekeerde - je leert kennis af, indrukken van wat je hebt of wat je bent.
Je ziet jezelf al als een complete persoonlijkheid, anders kan je niet functioneren in de wereld. Je hebt ambities of wensen, maar die streef je na met diezelfde wonderlijk volledige identiteit die je jezelf noemt.
Er zijn een heleboel onderwerpen zoals architectuur die je nog niet kent. In die buitenwereld is iedereen onvolledig en niemand vindt het erg omdat toe te geven. Maar als het om jezelf gaat, voel je dat je wel volledig bent.
Ben je volledig ? Op dit moment zou je de eerste zijn om toe te geven dat je dat nog niet bent. Maar als iemand anders beweert dat je op de een of andere manier tekort schiet, voel je jezelf gekwetst of beledigd. Mensen voelen zich zo gemakkelijk beledigd, omdat ze graag geloven dat ze allemaal bewonderenswaardige eigenschapen bezitten zolang die niet ter discussie staan. Soms, in een vriendelijke sfeer, willen we wel toegeven dat we hier en daar tekortschieten, maar zodra iemand met opzet beschuldigd wordt, gaat hij zich verdedigen, wordt hij boos, spreekt hij het tegen of voert hij er excuses voor aan. Het is duidelijk dat je een mengeling bent van wat je bent en wat je denkt dat je bent. Dat is het probleem. Zelfkennis verwerven is het afleggen van alles wat jij je inbeeldt over jezelf - het onechte, het valse in je. En als dat onechte weg is, dan blijft er natuurlijk over wat je echt bent.
Waar moet je beginnen als je niet eens weet wie je bent ? Bij het enige waarvan je wel zeker kunt zijn - je lichaam. Je observeert je lichaam met je geest. Een geest waarover je nog niet de baas bent, kan nooit lang stil zijn. Hij heeft iets nodig waar hij zich op kan concentreren, anders gaat hij aan de wandel. Dus we geven hem het lichaam om zich mee bezig te houden. We geven hem geen beeld van Boeddha, zoals sommige mensen aanraden, want als je dat beeld kwijtraakt, kun je niet meer mediteren. Maar waar je ook bent, je kunt altijd met je lichaam beginnen.Meditatie is niet concentratie. Meditatie is niet mediteren op wat dan ook. Meditatie begint met het observeren van je eigen innerlijke lichamelijke en geestelijke situatie en je doet het in stilte.
Het doel van meditatie is meester te worden van je eigen geest, zodat die stil blijft liggen, open en ontvankelijk, in afwachting van jouw bevelen. Deze staat kun je alleen bereiken door de aandacht van je geest op jezelf te richten en er dan langzaam maar zeker afstand van te nemen. Als je de stilte ervaart - al is het maar een kort moment waarin je vrij bent van de rusteloze beweging van die eeuwig doordenkende geest - dan ontdek je een nieuwe vrijheid.
De waarheid ontdek je, het is geen kwestie van herinnering; alleen kennis kun jij je herinneren. De waarheid ontdek je van moment tot moment. Zolang de geest stil is, kijkt bewustzijn overal waar het wil en ziet het de waarheid, zo reëel als de rotsen op het strand.
 

Het doel van deze meditatie is besloten in de titel “Bewustwording van het fysieke, energetische en spirituele lichaam”. Elke bewustwording gaat gepaard met een kennisname van iets. Andersom leidt een kennisname van iets niet automatisch tot bewustwording, echter het helpt vaak wel. Vandaar de opsommingen van organen, chakra’s, meridianen en nadi’s. De opsommingen volgen zoveel mogelijk bepaalde lijnen bv. van buiten naar binnen, van boven naar beneden of vice versa, van groot naar klein, van vroeg naar laat etc.

Het is de bedoeling de onderdelen te kennen. Zijn ze eenmaal gekend dan is abstraheren doeltreffend.
Het lijkt misschien veel informatie, echter realiseer je dat indien je regelmatig hiermee bezig bent je het zo onder de knie hebt. Anderzijds je hebt in je leven al veel geleerd waarschijnlijk echter voornamelijk met betrekking tot het maatschappelijke vlak, het kan geen kwaad om nu eens wat energie in jezelf te steken. Aan jou de keus, neem je verantwoordelijkheid.

In de eerste fase wordt het fysieke lichaam weloverwogen ontspannen en van energie voorzien.
In de tweede fase wordt het energetisch lichaam aandachtig uitwendig schoongemaakt en is een belangrijke voorbereiding om de volgende fasen optimaal te kunnen beginnen.
In de derde fase wordt het energetisch lichaam op een verantwoorde spirituele wijze nauwgezet uit- en inwendig schoongemaakt en opgeladen.
In de vierde fase ben je bewust en ontvankelijk met je spirituele niveau bezig en sluit je op een spiritueel verant­woorde wijze af.
Opmerking: je kunt de eerste twee fasen ook zittend of liggend beoefenen.

Ter verduidelijking onderstaande parabel.

In het verre oosten leefde een kunstminnende, diervriendelijke keizer. Op een dag komt hem ter ore dat er in een klein dorpje in zijn enorme rijk een zeer begaafd schilder woont. Hij besluit hem te gaan bezoeken om een schilderij te laten vervaardigen van een haan. Na een maand reizen arriveert hij bij de schilder. Ze sluiten een overeenkomst. Over een week zal het schilderij klaar zijn, tegen een prijs van 200 goudstukken. Na een week komt de keizer weer bij de schilder. Deze is echter nog niet klaar en vraagt nogmaals een week de tijd en 200 goudstukken. De keizer stemt in. Een week later dezelfde procedure, weer stemt de keizer in.
Het eind van de derde week is aangebroken de keizer staat voor de hut van de schilder. Deze vraagt hem nog enige minuten respijt, haalt z’n schildersezel naar buiten met een maagdelijk doek, brengt daar vervolgens drie strepen op aan en overhandigt dit doek aan de keizer met de mededeling dat het schilderij zo af is. De keizer, kunstminnend als hij is, kan hier wel waardering voor opbrengen, maar vraagt toch aan de schilder waarom deze daar zoveel tijd voor nodig heeft gehad. Daarop neemt de schilder de keizer mee z’n hut in. Daar ziet de keizer een studie van de haan in de vorm van vele schilderingen. Beginnend met een volledige haan compleet met veren en al, echter steeds verder ontleed om uiteindelijk te resulteren in de drie strepen, de essentie van de haan. De keizer is hiervan zo onder de indruk dat hij de schilder nogmaals 200 goudstukken overhandigt.

Waar het hier omgaat is dat om tot de drie strepen te komen je eerst een studie moet maken tot in alle details, vervolgens zal je bij het zien van de drie strepen automatisch de hele haan zien.
Zonder de studie zie je slechts drie strepen en realiseer jij je niet wat er mee samen hangt.
De meditatie zelf is beschikbaar voor cursisten.