Created by CdWDesign

 

  Terug
Home
Nieuws
Integrale Yoga
Cursus info
Literatuur
Feiten
Acupunctuur
Meditatie
Asana's
Contact
Gastenboek
Route
Links
Liefde is ?

neus versus mond ademhaling

Neusademhaling prefereren boven mondademhaling.

Tijdens de neusademhaling komt de lucht intensief in contact met het slijmvlies van de neusholte aangezien de doorgangen relatief nauw zijn en de richels de lucht doen wervelen. Inademing door de neusholte heeft een aantal voordelen ten opzichte van inademing door de mondholte.

1) De lucht kan gezuiverd worden : inademingslucht bevat in het algemeen stofdeeltjes. De trilharen met daarop het kleverige slijm vangen veel van deze verontreinigingen op. In een stoffige omgeving wordt extra slijm gevormd. Dat deze barrière effectief is kan in een zakdoek zien wanneer men zijn neus snuit na enige tijd in een stoffige omgeving verkeerd te hebben.

Door de beweging van de trilharen wordt de slijmlaag van de neusholte naar de neuskeelholte bewogen. Het verontreinigde slijm kan vervolgens doorgeslikt worden, waarna het maagzuur eventuele ziektekiemen onschadelijk maakt. Normaliter droogt ook een gedeelte van het verontreinigde slijm in. Neuspeuteren en/of snuiten zorgt voot verwijdering.

2) De lucht kan verwarmd worden : buitenlucht is in het algemeen kouder dan de lichaamstemperatuur. Het oppervlakkig gelegen capillairnetwerk in de neusholte draagt de warmte van het bloed over aan de inademingslucht. Door deze snelle warmteoverdracht wordt voorkomen dat de temperatuur van het longweefsel beduidend lager zou zijn dan bijvoorbeeld het hart. Al heeft de buitenlucht een temperatuur van enkele graden onder het vriespunt, dan is de lucht in de keelholte toch al gebracht op 32º à 33º C.

3) De lucht kan bevochtigd worden : bevochtiging van de inademingslucht voorkomt dat het longweefsel uitdroogt. Vochtig longweefsel bevordert de gaswisseling. Je kunt het longweefsel wat dat betreft vergelijken met een spons : van een uitgedroogde spons loopt het water gewoon af, een natte spons laat water door. Het slijmvlies staat voortdurend vocht af aan de inademingslucht. Bovendien wordt de lucht bevochtigd door verdamping van traanvocht. In de onderste neusgang (waar de meeste lucht passeert) mondt de afvoerbuis voor het traanvocht uit het oog uit. De traanklier, die lateraal op de oogbol ligt, produceert voortdurend traanvocht om het bindvlies van het oog vochtig te houden. Afvoer van dat vocht vindt plaats via twee traankanaaltjes in de mediale ooghoek naar de traanbuis. Wanneer er veel traanvocht geproduceerd wordt (huilen) ga je snotteren doordat al dat vocht niet verdampt kan worden.

4) Lucht kan gekeurd worden : het reukepitheel boven in de neusholten geeft informatie over de kwaliteit van de inademingslucht : ruiken.

Inademen door de neusholte is niet goed mogelijk wanneer er grote hoeveelheden lucht verplaatst worden, zoals tijdens bepaalde sportprestaties. De nauwe doorgangen van de neusholte laten de passage van dergelijke hoeveelheden in korte tijd niet toe; de betreffende persoon schakelt over op ademhaling door de mond.

Mondholte.

Inademing door de mondholte heeft als nadeel dat de lucht minder bewerkt kan worden vergeleken met neusademhaling. De lucht heeft minder intensief contact met het mondslijmvlies; er is geen werveling van de lucht, geen trilhaarepitheel en geen kleverig slijm, geen oppervlakkig gelegen capillairnetwerk, geen goede bevochtiging, geen keuring van de lucht. Uitademing door de mondholte geeft de mogelijkheis tot klankvorming (spreken, zingen, fluiten). De uitgeademde lucht stroomt langs de stembanden, deze gaan trillen waardoor geluid gevormd wordt. Het gevormde geluid krijgt een bepaalde klank door de vorm van de mondholte, de stand en/of beweging van tong en lippen.

Merkwaardig is het gegeven dat tijdens het spreken de inademing vrijwel altijd ook door de mondholte plaatsvindt. Voor iemand die een toespraak moet houden wordt daarom meestel een glas water neergezet.

Zie ook verhaal over Yvonne's neus op :

http://www.adviesallergie.nl/neus.html

Onderstaande url geeft eveneens aan dat mond ademhaling ongewenste gevolgen kan hebben.

http://home.tiscali.nl/knmg0234/mondademen.htm