Created by CdWDesign

 

  Terug
Home
Nieuws
Integrale Yoga
Cursus info
Literatuur
Feiten
Acupunctuur
Meditatie
Asana's
Contact
Gastenboek
Route
Links
Liefde is ?

Liefde is ?

 Besef dat het volgende een omschrijving is van een verschijnsel dat met geen pen te beschrijven is.


 

UNIVERSELE LIEFDE ……. VERSMELTEN IN.

 

LIEFDE kan je niet zien, het is slechts te ervaren.

 

LIEFDE is onvoorwaardelijke verbondenheid, EENHEID.

 

Op het moment dat TWEE is verdwenen is er liefde.

 

Een beetje liefde bestaat niet. Liefde is ondeelbaar, LIEFDE IS.

 

Je kan nergens 495 gram liefde verkrijgen.

 

Liefde geven is onmogelijk, je kan slechts liefde laten ervaren.

 

 

Toelichting.

 

De mate waarin je liefde ervaart kan wel fluctueren.

 

Je ervaart liefde op momenten dat jij je verbonden voelt met ….

Je bent je bewust van liefde op die momenten waarin je verbinding ervaart.

 

Als ik verbinding voel met mijn partner dan ervaar ik liefde.

 

Als iemand empathie naar mij toe toont dan ervaar ik liefde.

 

Als ik bewust eenheid voel met de natuur dan ervaar ik liefde.

 

Als ik bewust waarneem dat twee mensen elkaar spontaan helpen dan ervaar ik liefde.

 

Als mijn hond mij kwam begroeten op het moment dat ik thuis kwam dan ervoer ik liefde.

 

Als ik in mijn waarde wordt gelaten dan ervaar ik liefde.

 

Als iemand spontaan iets voor mij doet waarvan ik weet dat die persoon er zelf niet echt van gecharmeerd is, dan ervaar ik liefde.

 

 

I am another you, You are another me. Together we are reflections of the
One.
(Ik ben een andere jij, jij bent een andere ik. Beide zijn we verschijningen van één en hetzelfde verschijnsel.)

 

Metafoor / Analogie

Een radiozendmast zend met een bepaald constant vermogen.

Of de radio nu aanstaat of niet de uitzending is in de lucht.

Als je nu denkt aan een ouderwetse radio ontvanger waarbij je met een draaiknop moet afstemmen op de juiste frequentie dan ervaar je dat de ontvangst steeds beter wordt naarmate je dichter in de buurt komt van de zuivere frequentie. Echter of je nu wel of niet zuiver afstemt of helemaal niet afstemt omdat je de ontvanger uitzet, de radiozendmast blijft onafgebroken uitzenden op een bepaald constant vermogen.

 

Liefde neemt niet “toe of af”, het ervaren ervan neemt “toe of af” al naar gelang jij je er op afstemt.

 

Liefde komt niet naar jou, liefde is er al. Je hoeft het slechts te herkennen, je af te stemmen, open te stellen en toe te laten (verbinden dus).

 

Het begrip universele liefde is beter te duiden in relatie met het begrip versmelten dan met het begrip verbinden.

 

Als jij zelf handelt vanuit/met liefde herkent en ervaart de ander dat.

 

Vraag :

Hoe kan je iemand liefde laten ervaren ?

Antwoord : Door zelf in liefde te zijn, door zelf liefdevol te zijn, anders niet. Dit is de enige mogelijkheid.

 

Hoe kom ik er voor mezelf achter wat liefdevol gedrag is ?

Waarom deze vraag gesteld ?

Wel het gaat hier niet om tweedehands kennis en/of gevoel. Het draait enkel en alleen om de liefde die jij ervaart. Je kan slechts maximaal induceren wat jij zelf ervaart.

Begin met te ontdekken wat jij zelf liefdevol vindt, welk gedrag jij als liefdevol ervaart.

Ga dit gedrag vertonen, wordt dit gedrag.

Een volgende stap is onderzoek hoe een ander reageert op jouw liefdevolle gedrag.

Wordt je vervolgens gewaar van jouw gedrag op de waargenomen reactie van de ander op het door jouw vermeende liefdevol tentoon gespreide gedrag.

Dit is slechts bedoelt om je te helpen het proces ‘afstemmen op liefde’ te doen starten.

Je kan dit proces slechts ‘alleen’ doorlopen omdat het gaat om wat jijzelf ervaart. Je kan namelijk nooit de ervaringen van een ander ervaren. En kennis is al helemaal geen ervaren. Kennis kan maximaal helpen je op weg te helpen. Je zult op eigen kracht jouw proces moeten doorlopen.

 

Des te meer je accepteert, des te meer je kan loslaten, des te meer je instaat bent liefde te ervaren.

 

Commentaar.

Geven heeft een negatieve lading in de volgende situaties :

Je spreekt van geven als je iets in bezit hebt dat je op kan delen in brokken en één of meer van die brokken afstaat aan een ander. Dit houdt dus in dat jij zelf minder overhoudt van hetgeen je oorspronkelijk in je bezit had. Dit is dus een verlies voor jezelf, je raakt iets kwijt.

 

Het zou zomaar kunnen dat een eenvoudige van geest geen liefde geeft omdat hij er dan zelf minder van denkt te worden, hij geeft nl. iets weg en houdt dus zelf minder over.

 

Het is dus niet alleen onjuist het is ook niet bevorderlijk om het begrip geven te associëren met het begrip liefde.

 

Verbinden heeft bijvoorbeeld meer een onderliggende lading van groei, vermeerdering, toename, groter geheel, opgenomen in.

 

Dus als het niet mogelijk is om liefde te geven, is het ook niet juist om te spreken over liefde ontvangen.

Geven – ontvangen daar zit iets tussen namelijk overdracht, volgordelijkheid.

Induceren, ervaren daar zit niets tussen, gebeurt tegelijkertijd, simultaan.

 

Leegmaken : des te meer je in je denken zit, des te minder kan je liefde ervaren.

 

Activiteiten in relatie met Liefde : openstaan, toelaten, voelen, ervaren, loslaten, acceptatie, afstemmen op, empathie, mededogen.

 

Woorden die behoren tot het beschrijvende domein Liefde :

Zuiver, puur, echt, ondeelbaar, enorm, magnifiek, harmonie, balans, geluk, blijheid,  overweldigend, vrolijk, leuk, mooi, prachtig.

(woorden die zo min mogelijk meerdere betekenissen kunnen hebben, die geen negatieve context van zich zelf/in zichzelf hebben)

Niet :

geweldig – geweld

fantastisch – fantasie, niet echt

 

Verbinden gaat op den duur over in versmelten.

 

Als je met NLP bezig bent is het belangrijk om zo zuiver mogelijk gebruik te maken van taal.

Als jij jezelf betiteld als zijnde een NLP beoefenaar dan dien je zo zuiver mogelijk met de taal om te gaan.

Om zo zuiver mogelijk met taal om te kunnen gaan dien je ook een zo zuiver mogelijk beeld van de woord betekenis te hebben.

 

 

Verklarende woordenlijst.

Inductie :

-       opwekking van een magnetisch veld of van een secundaire elektrische stroom

door middel van een naburig veld of een elektrisch geladen lichaam zonder

aanraking;

-       verschijnsel dat een bepaald weefsel een naburig weefsel aanzet tot

vormveranderingen, tot differentiatie.

 

Verschil ‘versmelten’ en ‘opgaan in’.

Meestal wordt ‘opgaan in’ gebruikt in de betekenis van “hij/zij gaat op in de menigte”. De persoon gaat op in de verzameling, echter met de persoon zelf verandert daarmee niets wezenlijks.

Versmelten wordt gewoonlijk gebezigd in omgevingen waar fysische processen plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij de hoogovens waar ijzer wordt gesmolten en een bonk vast ijzer wordt samengebracht met een hoeveelheid vloeibaar ijzer, dan spreek je van versmelten. Bij dit proces verliest het vaste ijzer zijn vorm.

Het verschil tussen “opgaan in” en “versmelten” is gelegen in het gegeven dat bij opgaan in de identiteit behouden blijft en bij versmelten de vorm (identiteit) verloren gaat.

Vandaar dat ik de term “versmelten” in relatie tot het begrip “liefde” prefereer boven de term “opgaan in”.

 

 

Opmerkingen van derden.

Opmerking 1.

Text : “De mate waarin je liefde ervaart kan wel fluctueren.”

Opm. : “komt door je conditionering.”

Antw. : Dat neemt niet weg dat de mate waarin iemand liefde ervaart kan fluctueren van moment tot moment afhankelijk van de hoeveelheid ruis er in die persoon aanwezig is.

 

Opmerking 2.

Text : “Als iemand empathie naar mij toe toont dan ervaar ik liefde.”

Opm. : “nee genegenheid”

Antw. : Is mijn eigen invulling / beleving.

 

Opmerking 3.

Text : “Als mijn hond mij kwam begroeten op het moment dat ik thuis kwam dan ervoer ik liefde.”

Opm. : “nee, afhankelijkheid”

Antw. : Ik ervoer liefde, of het gedrag van de hond voort kunnen komen uit afhankelijkheid is hier niet relevant.

 

Opmerking 4.

Text : “Als ik in mijn waarde wordt gelaten dan ervaar ik liefde.”

Opm. : “Zolang je nog waarden hebt kan je niet in liefde zijn.”

Antw. : Ik beschouw het feit dat een ander mij in mijn waarde laat en mij dus niet afbrand als een daad van liefde van die ander.

 

Opmerking 5.

Text : “Als iemand spontaan iets voor mij doet waarvan ik weet dat die persoon er zelf niet echt van gecharmeerd is, dan ervaar ik liefde.”

Opm. : “Is het dan wel spontaan en welk belang zit er aan ? “

Antw. : Hier geldt het zelfde als bij opmerking 2.

 

Opmerking 6.

Text : “Als jij zelf handelt vanuit/met liefde herkent en ervaart de ander dat.”

Opm. : “Hoeft helemaal niet is afhankelijk van bewustzijnsniveau van de ander”

Antw. : Kan wel zo zijn, neemt niet weg dat jij zelf uit liefde dient te handelen alvorens de ander dat überhaupt kan ervaren dan wel herkennen.

 

Opmerking 7.

Text : “Vraag :

Hoe kan je iemand liefde laten ervaren ?

Antwoord : Door zelf in liefde te zijn, door zelf liefdevol te zijn, anders niet. Dit is de enige mogelijkheid.”

Opm. : “Door er te zijn zonder te zijn”

Antw. : Komt volgens mij op hetzelfde neer.

 

Opmerking 8.

Text : “Zuiver, puur, echt, ondeelbaar, enorm, magnifiek, harmonie, balans, geluk, blijheid,  overweldigend, vrolijk, leuk, mooi, prachtig.”

Opm. : “zuiver, prachtig, leuk, mooi, blijheid, vrolijk zijn norm afhankelijk.”

Antw. : of deze woorden nu norm afhankelijk zijn of niet het lijkt mij dat aan wie ik ook de vraag stel “Beschrijf eens hoe jij liefde ervaart?” geen enkel normaal persoon serieus met een antwoord zal komen in de trend van : afschuwelijk, slecht, waardeloos, vervelend, rot, etc.
 
Bijlage !
 

Hoe kom ik er voor mezelf achter wat liefdevol gedrag is ?

Waarom deze vraag gesteld ?

Wel het gaat hier niet om tweedehands kennis en/of gevoel. Het draait enkel en alleen om de liefde die jij ervaart. Je kan slechts maximaal induceren wat jij zelf ervaart.

Begin met te ontdekken wat jij zelf liefdevol vindt, welk gedrag jij als liefdevol ervaart.

Ga dit gedrag vertonen, wordt dit gedrag.

Een volgende stap is onderzoek hoe een ander reageert op jouw liefdevolle gedrag.

Wordt je vervolgens gewaar van jouw gedrag op de waargenomen reactie van de ander op het door jouw vermeende liefdevol tentoon gespreide gedrag.

Dit is slechts bedoelt om je te helpen het proces ‘afstemmen op liefde’ te doen starten.

Je kan dit proces slechts ‘alleen’ doorlopen omdat het gaat om wat jijzelf ervaart. Je kan namelijk nooit de ervaringen van een ander ervaren. En kennis is al helemaal geen ervaren. Kennis kan maximaal helpen je op weg te helpen. Je zult op eigen kracht jouw proces moeten doorlopen.

 

Des te meer je accepteert, des te meer je kan loslaten, des te meer je instaat bent liefde te ervaren.

 

Dit proces leidt tot bewustwording. Des te minder ruis, des te groter de mogelijkheid om af te stemmen. Ruis is onrust, signalen van de buiten wereld en innerlijke onrust veroorzaakt door reactie op die buitenwereld.

Hulpmiddelen om tot rust te komen en van uit die rust de mogelijkheid te hebben zuiver af te stemmen op liefde zijn alle technieken die je tot rust brengen zoals o.a. yoga, meditatie, mindfulness en geweldloze communicatie.

Het begint met aandachtig zijn, opmerkzaam worden, alert zijn. Dit leidt vervolgens tot inzicht. Een van de vele manieren om een begin te maken om tot een inzicht te komen is : start een onderzoek voor jezelf naar wat werkelijk voor 100% van jouw is.

Ik schrijf nu enige tekst met o.a. de bedoeling dat de volgende vraag nog niet direct in beeld komt om je in de gelegenheid te stellen enigszins onbevooroordeeld aan dit onderzoek te beginnen. (lege pagina had ook gekund).

Op het resultaat van jouw eigen onderzoek ga je een vervolg onderzoek starten.

Vraag je nu de vraag : waar dat gene wat voor 100% van jouw is, waar dat vandaan gekomen is en hoe het ontstaan is?

Stel je zelf vervolgens de vraag : sinds wanneer heb ik het 100% bezit verkregen over deze dingen ?

Stel jezelf tenslotte de vraag : is dit waar ik 100% controle over heb en dus van mij is, voor eeuwig hetzelfde, dus niet aan verandering onderhevig, absoluut onveranderlijk ?

Wat het ook moge zijn, al het overige is dus niet van jouw.

Wederom een vraag : waarom zou je iets wat niet van jouw is en waar je dus uiteindelijk geen controle over kunt hebben, willen controleren ?

Wat is er zinvol aan het willen controleren van iets wat niet te controleren is ?

Mogelijk is dat : vechten tegen de bierkaai, water naar de zee dragen, Don Quichot die vecht tegen de windmolens.

Misschien/mogelijk is het meer zinvol om met de stroom mee te gaan i.p.v. er tegen in. Neem dit niet zo maar aan, voer het eerder genoemde uit en ervaar zelf. Misschien ontdek je dat jij en de stroom één en dezelfde zijn. Ben jij zelf misschien liefde?

 

Neem niets zonder meer voor waar aan !

Alleen eigen ervaring kan inzicht brengen.